Boys Connected (hierna BC) is opgericht in februari 2015.

Doel

BC is een zelfstandige commissie en is te zien als een ‘suikeroom’ van v.v. Warnsveldse Boys. BC ondersteunt de vereniging financieel bij de aanschaf van middelen die naar ons idee, het leven op de club aangenamer en makkelijker maken. Daarmee ondersteunt BC dus het belang van alle leden, spelend en niet-spelend.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt regulier € 50,00 per kalenderjaar. Inning vindt plaats middels automatische incasso in juni. Wat krijg je als lid? Als lid wordt je naam op het BC-ledenbord in de kantine vermeld. Tevens krijg je een stem tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in september. Tijdens deze ALV wordt besloten aan welk goed idee of ideeën de financiële middelen worden besteed. Lid worden kan eenvoudig via het inschrijfformulier De rest doen wij; zo simpel is het!

Reglement

Om dit alles in goede banen te leiden en helder te zijn in hoe het werkt hebben wij een reglement opgesteld. Dit reglement is gepubliceerd op deze site. Het reglement is tevens afgestemd met het hoofdbestuur.

Werking

Ideeën worden aangedragen door leden van BC of door het hoofdbestuur. Ze dragen bij aan het algemeen belang van de club en we proberen zoveel mogelijk leden ervan te laten profiteren of genieten. Eens per jaar stemt de ALV en kiezen we bij meerderheid van stemmen of en zo ja, waar we het geld aan uitgeven. De namen van alle leden hangen op een bord in de kantine en zijn zichtbaar op de site.

Sponsoring

BC is niet als sponsorclub bedoeld. Daarvoor is een aparte sponsorcommissie. Wel kunnen naast leden ook andere personen en bedrijven lid worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een bedrijfslogo op het bord van BC te laten plaatsen. Mocht je hiervoor interesse hebben dan vragen we je contact op te nemen met één van de leden van het bestuur.

Bestuur

Secretaris - Vincent Sloos
Penningmeester - Maarten Duits
Voorzitter - Martijn Jansen

Wordt Lid

Dus iedereen die Warnsveldse Boys een warm hart toedraagt en iets extra’s kan missen nodigen wij van harte uit om lid te worden van BC; get Connected!

Already Connected!

leden