Inschrijven

Persoonsgegevens
Bord vermelding
Bankgegevens
Doorlopende machtiging

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Warnsveldse Boys

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van € 50,= per kalenderjaar.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Verklaring
Middels het versturen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat wij uw mail sturen m.b.t. Boys Connected.

Liever inschrijven via papier?